Дистанційний курс«Бухгалтерський і податковий облік + програма «BAS (1С)»

Не забувайте: «Три речі ніколи не повертаються — Час, Слово, Можливість» (Конфуцій). Час, використаний на Навчання, дасть Вам нові Можливості. Успіхів Вам у навчанні!

Навчальний курс «Бухгалтерський та податковий облік + програма «1С:Бухгалтерія (BAS Бухгалтерія)» побудований на методиці дистанційного онлайн навчання. Навчально-консалтингове підприємство «Орієнтир» вже багато років використовує цей спосіб навчання бухгалтерії і роботі в програмах «BAS (1С)» в Україні. Курси бухгалтерів онлайн завойовують популярність, так як мають свої переваги. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють істотно підвищити ефективність освоєння навчальних матеріалів. Після закінчення наших дистанційних бухгалтерських курсів Ви повинні вміти вести повний облік на невеликому підприємстві як головний бухгалтер і повноцінно працювати з програмою «BAS (1С) Бухгалтерія».

Переваги дистанційного навчання

Для кого цей навчальний курс?

Курс «Бухгалтерський і податковий облік + програма« BAS (1С) Бухгалтерія для України» для тих, хто хоче:

Що ми Вам надаємо в процесі навчання?

Зміст навчального курсу

Курс складається з навчальних розділів. На нашому сайті розділи включають лекції, практичні приклади, відео уроки, законодавчі акти, довідкові матеріали, рубрику «Питання-відповідь», тести і завдання. Матеріали на сайті періодично оновлюються. Розділи 01, 06, 07 доступні для перегляду і неавторизованим користувачам. Для отримання більш докладної інформації про розподіл клацніть по його назві.

Ми дізнаємося, що таке бухгалтерський облік, які його види, хто є користувачами бухгалтерської інформації, які завдання ведення обліку і які функції бухгалтера. Поговоримо про об’єкти бухгалтерського обліку, тобто про те, що необхідно обліковувати. Дізнаємося, що представляє собою головне правило бухгалтерського обліку.

Більш детально поговоримо про основний фінансовий звіт підприємств — бухгалтерський Баланс. Детально розглянемо його структуру, складові частини (Актив і Пасив). На прикладах подивимося як господарські операції впливають на Баланс.

Бухгалтер на підприємстві відображає бухгалтерські операції за допомогою спеціальних записів (проводок) з використанням рахунків бухгалтерського обліку. Вивчимо основні рахунки, їх класифікацію по відношенню до Балансу. На прикладах подивимося як правильно відобразити операції за допомогою проводок.

Ознайомимося з основними податками: єдиним податком, податком на додану вартість і податком на прибуток. Ми розглянемо методику їх розрахунку та відображення в обліку. Також будуть вказані терміни сплати податків та здачі звітів.

Розглянемо методологію організації бухгалтерського обліку. Які форми ведення обліку? Хто може вести облік? Які організаційні та регламентуючі облік документи повинні бути у бухгалтера? Який може бути облікова політика підприємства?

Розглянемо загальні принципи роботи у програмі 1С, познайомимося з інтерфейсом, розглянемо механізм реєстрації операцій та формування звітності. Також поговоримо про довідники та регістри, які дозволяють зберігати дані про об’єкти аналітичного обліку. Основну увагу приділено принципам роботи з бухгалтерськими документами.

Починаємо практичну роботу з конфігурацією «Бухгалтерія для України». Встановимо і запустимо програму. Введемо основні відомості про наше підприємство. Ми дізнаємося як вказати настройки користувача і встановити настройки програми.

В даному розділі ми заповнимо довідник «Номенклатура», навчимося встановлювати різні типи цін на номенклатуру, вкажемо дані про контрагентів, навчимося виконувати основні дії в формах списку.

В даному розділі ми познайомимося з основами кадрового обліку на підприємствах, механізмом прийому співробітників на роботу і звільненням, особливістю обліку бухгалтером кадрів в програмі.

Введемо залишки по рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця. Це буде актуально, якщо ви вводите дані в програму працюючого вже кілька місяців або років підприємства. Познайомимося з журналом операцій і механізмом відображення бухгалтерських операцій.

Будемо купувати і продавати товари оптом, перераховувати і отримувати гроші за безготівковим розрахунком. При цьому проаналізуємо різні варіанти торгівлі з контрагентами: без передоплати, з передоплатою, з частковою передоплатою. Також розглянемо бухгалтерську операцію, пов’язану з розрахунково-касовим обслуговуванням банку.

Бухгалтер повинен вміти проводити відбір і сортування документів в журналах, а також аналізувати накопичені дані за допомогою стандартних і управлінських звітів. Знання основ аналізу допоможе вам знаходити необхідну інформацію в узагальненому і аналітичному вигляді.

Розглянемо особливості обліку двох видів необоротних активів: основних засобів і нематеріальних активів. До основних засобів належать матеріальні необоротні активи (будівлі, споруди, транспорт, обладнання, меблі тощо) вартістю понад 20000 грн. Нематеріальні активи включають програмне забезпечення, дозвільні документи (ліцензії, патенти), документи, що підтверджують право власності.

Під малоцінними активами розуміються малоцінні необоротні активи та швидкозношувані предмети, а також бібліотечні фонди. В даному розділі розглянемо особливості обліку двох видів малоцінних активів: малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП). До МНМА відносяться матеріальні необоротні активи (обладнання, меблі, інструменти і т.п.) вартістю не більше 20000 грн. МШП включають малоцінні активи, які мають термін служби не більше 1 року.

Розглянемо особливості бухгалтерського обліку послуг. На початку відобразимо операції з отримання послуг, з якими стикаються всі бухгалтера. Потім розберемо операції з надання (реалізації) послуг. Також познайомимося з особливістю обліку витрат, пов’язаних з наданням послуг.

Розглянемо особливості обліку касових операцій і операцій з підзвітними особами. На початку проаналізуємо специфіку операцій з готівковими коштами (прихід, витрата, обмеження, документація). Потім розберемо методику ведення бухгалтером обліку взаєморозрахунків з підзвітними особами. На прикладі розглянемо механізм відображення касових операцій і операцій з підзвітними особами в програмі.

В даному розділі розглянемо різні методи нарахування заробітної плати, механізм розрахунку лікарняних і відпускних. Перед виплатою зарплати треба з неї зробити утримання податків і внесків. Розглянемо основні утримання і нарахування ЄСВ з фонду оплати праці.

Підготуємо нашу інформаційну базу для нарахування зарплати в програмі. Розглянемо механізм нарахування і виплати заробітної плати та податків з неї в програмі. Виплатимо зарплату різними способами (через касу і банк). Ознайомимося з особливостями виплати авансів за зарплатою.

Розглянемо механізм розрахунку бухгалтером лікарняних і відпускних співробітникам. Проаналізуємо порядок нарахування і виплати персоналу лікарняних і відпускних в програмі.

В даному розділі навчимося закривати місяць в програмі BAS (1С), тобто вивчимо послідовність підсумкових дій в кінці місяця після введення всіх документів за цей період. Розглянемо як правильно визначати фінансові результати (прибуток або збиток) за місяць. Також проаналізуємо особливості обліку єдиного податку в програмі.
Розглянемо процес обліку виробництва готової продукції. Пройдемо всі основні етапи: закупівля матеріалів та обладнання, прийом на роботу виробничого працівника, складання калькуляції, передача матеріалів у виробництво, оприбуткування продукції на склад та її реалізація. Навчимося визначати і аналізувати фактичну собівартість продукції.
В даному розділі познайомимося з принципами роботи з регламентованими (зовнішніми) звітами, які треба подавати в державні органи. Розглянемо Фінансовий звіт малого підприємства, Декларацію з податку на прибуток та Декларацію з ПДВ. Проаналізуємо склад показників звітів і їх взаємозв’язок з даними бухгалтерського обліку. Подивимося як можна вивантажити звіти в електронному вигляді з програми 1С для відправки до відповідних органів.

Розглянемо механізм формування Декларації, нарахування і сплати єдиного податку. Також сформуємо звіт по ЄСВ, ПДФО та військовому збору, Звіт до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності.

У додаткових уроках розміщуються матеріали в текстовому і відео форматах, які не можна віднести до певного розділу. Багато матеріалів підготовлені за вашими заявками. Також тут міститься відео урок, в якому показується як вивантажити інформаційну базу з 1С для перевірки викладачем.

Увага! Ви маєте можливість попередньо ознайомитися з деякими розділами курсу. Це дасть можливість зрозуміти методику навчання, ознайомитися зі змістом курсу, переглянути відео уроки та лекції.

Разработчики и преподаватели курса

tua_363411.jpg
Богатирьов Олег Володимирович
Розробник і викладач

Досвід роботи з програмою BAS (1С) і в сфері бухгалтерського обліку, в т.ч. головним бухгалтером, понад 20 років. Розробка методики дистанційного навчання та навчання в групах. Викладацький стаж понад 15 років.

nata1.png
Богатырева Наталия Петровна
Консультант

Опыт работы с программой BAS (1С) и в сфере бухгалтерского учета, в т.ч. главным бухгалтером, более 15 лет. Бухгалтерское сопровождение деятельности предприятий. Специалист в сфере налогового учета.

1-1.png
Зубкова Екатерина Анатольевна
Преподаватель и консультант

Опыт работы с программой BAS (1С) и в сфере бухгалтерского учета более 10 лет. Опыт преподавания в группах более 7 лет. Консультант в сфере бухгалтерского и налогового учета и автоматизации бизнеса.

Отзывы об учебном курсе

Комплектация, стоимость обучения и формы оплаты

Комплект А

3500грн.
Скидка в размере 20% (цена без скидки - 4400 грн.)
Онлайн доступ к учебным разделам на сайте
Три методических пособия в электронном виде
Возможность скачать видео уроки с сайта
Возможность скачать учебную версию 1С с сайта
Проверка выполненных контрольных заданий
Обратная связь и консультационная поддержка

Комплект Б

3700грн.
Скидка в размере 20% (цена без скидки - 4600 грн.)
Онлайн доступ к учебным разделам на сайте
Три методических пособия в печатном виде
Возможность скачать видео уроки с сайта
Возможность скачать учебную версию 1С с сайта
Проверка выполненных контрольных заданий
Обратная связь и консультационная поддержка
Комплекты учебных материалов (на выбор)
Сумма
Комплектация А: доступ на сайт + 3 методических пособия в электронном виде + возможность учебную версию 1С (BAS) и все видео уроки одним файлом скачать с сайта
3900 грн.
Комплектация Б: доступ на сайт + 3 методических пособия в печатном виде + возможность учебную версию 1С (BAS) и все видео уроки одним файлом скачать с сайта
4100 грн.
Комплектация В: доступ на сайт + 3 методических пособия в печатном виде + все видео уроки и учебная версия программы 1С (BAS) на нашей флешке
4300 грн.

Формы оплаты: 1) система «Приват 24»; 2) терминалы «Приватбанка»; 3) банковская карта; 4) банковский перевод; 5) при получении учебных материалов в отделении «Новой почты» (стоимость их услуги — от 90 до 110 грн.).
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на электронный адрес высылается Счет на оплату.

Продолжительность обучения: от 1,5 до 3 месяцев (зависит от того, насколько Вы будете интенсивно работать с учебными материалами). Срок доступа к сайту — 12 месяцев (его можно продлить со скидкой 50%).

Отправляем «Новой почтой» в течение суток после оплаты или оформления Заявки на обучение (при оплате на «Новой почте»).

Запись на курсовое обучение

Записаться на дистанционное обучение или задать вопросы можно в любом регионе Украины по телефонам или в онлайн режиме.

(096) 717-00-52,   (093) 480-91-71,   (098) 650-26-86

Заполните заявку на онлайн-обучение и мы свяжемся с Вами в ближайшие часы.

Записаться на дистанционное обучение или задать вопросы можно в любом регионе Украины по телефонам или в онлайн режиме.

Заполните заявку на онлайн-обучение и мы свяжемся с Вами в ближайшие часы.
Не теряйте время! Начните обучаться прямо сейчас!
© 2022 Навчально-консалтингове підприємство «Орієнтир», ФОП Богатирьов Олег Володимирович. Всі права захищені.